Catacombo Sound System

CataCombo Sound System by Pause

Naim Nait 5Si

NAIT 5i ger en ny referenspunkt i instegsnivå för naturlig musikalisk reproduktion, flexibilitet och tillförlitlighet.